Αντίγραφα Ψηφιδωτών

Τα ψηφιδωτά φορητά αντίγραφα κατασκευάζονται με τη βοήθεια καλουπιών, από τα οποία δημιουργούνται ανάγλυφα εκμαγεία γύψου, που μιμούνται τις ψηφίδες. Το γύψινο έργο ζωγραφίζεται με υδατοχρώματα ακριβώς στις αποχρώσεις των πρωτοτύπων έργων, προστίθενται φύλλα χρυσού ή και αργύρου και πλαισιώνεται από ξύλινη κορνίζα. Η αντιγραφή είναι σε κάθε λεπτομέρεια πιστή, και η τελική κατασκευή πολύ ελαφριά.
Τα αντίγραφα έχουν διαστάσεις που ξεκινούν από 25 x 15 εκ. Περισσότερα….


Η πρωτότυπη εικόνα ανήκει στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών, χρονολογείται στα τέλη του 13ου αι. μ.Χ. και προέρχεται από το ναό του Αγ. Βασιλείου Τρίγλειας Βιθυνίας. Έχει διαστάσεις 1.07 x 0.74μ., μαζί με την ξύλινη κορνίζα που την περιβάλλει. Το κυρίως υλικό του υποστρώματος των ψηφίδων του πρωτότυπου έργου […]

Αντίγραφο της ψηφιδωτής εικόνας ‘Η Επίσκεψις’


Περιγραφή Τα ψηφιδωτά φορητά αντίγραφα κατασκευάζονται με τη βοήθεια καλουπιών, από τα οποία δημιουργούνται ανάγλυφα εκμαγεία γύψου, που μιμούνται τις ψηφίδες. Το γύψινο έργο ζωγραφίζεται με υδατοχρώματα ακριβώς στις αποχρώσεις των πρωτοτύπων έργων, προστίθενται φύλλα χρυσού ή και αργύρου και πλαισιώνεται από ξύλινη κορνίζα. Η αντιγραφή είναι σε κάθε λεπτομέρεια […]

Αντίγραφα Ψηφιδωτών Γενικές Πληροφορίες