Συντήρηση


Χρονολόγιο συντήρησης – Γιάννης Κολέφας 1964 Έναρξη εργασιών συντήρησης στη Νέα Μονή της Χίου, στον Όσιο Λουκά Λειβαδιάς και στον Ναό της Αγ. Σοφίας, Αγ. Αποστόλων, Αγ. Δημητρίου και Αχειροποιήτου στη Θεσσαλονίκη. 1965 Έναρξη εργασιών συντήρησης σε οικόπεδα ανασκαφών στη Θάσο, στη Θήβα και στο Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα […]

Γιάννης Κολέφας – Χρονικό συντήρησης μνημείων